Фирма Стенс реализира проект за алтернативно светодиодно осветление.

Stens инсталира алтернативно светодиодно осветление в производствено предприятие от леката промишленост. Изпълнението е съобразено със спецификата на дейността, свързана с производство на облекла, и постигането на максимален зрителен комфорт. Осветлението се отличава с много добра равномерност и висок индекс на цветопредаване. За реализирането на проекта използвахме светодиодни осветителни тела с мощност 40W, заменящи конвенционални 2х58W. Благодарение на високата ефективност на LED осветлението оптимизирахме общия брой на използваните осветители, повишена е осветеността с 100lx и постигнахме икономия от 70% спрямо конвенционалното осветление. Предоставихме специална гаранция от 5 години.