НовиниНовини

LaVille – инсталации от бъдещето

By ноември 22, 2023 No Comments

STENS напредва с реализацията нa La Ville – комплекс луксозни къщи които задават еталона за жилищния модел на бъдещето.

За да развием енергийната ефективност, устойчивост и зеления характер на сградите разработихме хибридна SMART HOME инсталация -нов вид архитектура на инсталациите в сградите, предоставяща възможност на бъдещите собственици да адаптират или не различни интелигентни  системи за управление.

Чрез разработването на хибридните инсталационни системи предоставяме максимална възможност дали да има и каква да е системата за домашна автоматизация, като множеството варианти и възможности, предлагащи различните тенденции и технологии, са осъществими без строителни интервенции!

С хибридните инсталации, внедрени във всяка сграда, предвиждаме бъдещето развитие на техниката, реализирано по най-ефективния и устойчив подход.