Ново поколение LED осветление

Първата бензиностанция изцяло с ново поколение алтернативно LED осветление. Постигнатата осветеност след реконструкцията отговаря изцяло на Европейските норми. Икономията на консумирана електроенергия се очаква да е над 70%. Освен високата енергоефективност , други предимства са драстичното намаляване на разхода за поддръжка и емисията на CO2.