СТЕНС е динамично развиваща се компания с над 20-годишна история. Прeдлагаме проектиране и изпълнение на цялостни решения в областта на интериорните и екстериорните електрически инсталации и оборудване,  интелигентни сгради, осветление, комуникации, автоматизация и умни къщи.

СТЕНС със своя 20 годишен опит, като „Глобален Партньор за Цялостни Решения“ в областта на енергетиката, предвиди тенденциите и преди 7 години създаде направление Stens LED за разработване, проектиране и внедряване на собствени LED решения 100% производство в България!

Ние правим всичко възможно да удовлетворим клиентските изисквания, като  осигурим персонално обслужване. Нещо повече – това е трайна тенденция, която идентифицира фирмата като лоялен и надежден бизнес партньор. Неразделна част от оценката за качество на обслужване е търсенето на обратната връзка с клиентите относно тяхната удовлетвореност. За нас доброто обслужване е добър бизнес, лоялността е мостът с който започва и завършва пътя и нашите контрагенти се обръщат отново към нас.

Клиенти и Партньори