СТЕНС реализира проект за обновление на осветление на банков офис

В рамките на проекта бяха подменени съществуващи 218 бр. луминисцентни
осветителни тела 4x18W със 160 бр. високоефективни осветителни тела LED Flat Panel
30W. LED Flat Panel са 100% разработени и създадени в България.
С приложeното иновативно решение oптимизитрахме потреблението на
електроенергия, като намалихме разходите за консумация 3 пъти.
Повишихме осветеността с 20%. Релултат на това е подобряване на нормите за
осветеност при работните места на закрито и постигане на светлинен комфорт.