СТЕНС реализира проект за обновление на осветлението на летище Варна

СТЕНС реализира проект за обновление на осветлението на летище Варна
В рамките на проекта бяха подменени съществуващи над 700 броя осветителни тела Philips 2x26W със същият брой високоефективни осветителни тела LED Downlight 23W. Tе се характеризират с уникална оптична концепция, вискока енергийна ефективност с ниски отбясъци, плосък дизайн с ниска дъбочина на вграждане.
Oсветителните тела са предназначени за директна подмяна на конвенционални луни с КЛЛ, като се постига енергийна ефективност над 65%. Осветеността се подобри с 25%, при директна замяна на същото количество. Намаляват се енергийните потребности, отговарящи на българските и международни нормативни изисквания. Повишава се сигурността при обслужване и оптимизиране разходите на електроенергия за осветление.
С приложeното иновативно решение постигнахме уникален интериор и светлинен комфорт. Предвидени са опции за зониране, използване на естествена светлина, затъмняване и времево базиран контрол, за да се оптимизира потреблението като се осигури максимално ниво на комфорт и максимално намаляване на разходите.
Енергийно-ефективно, мулти-функционално и дълготрайно LED осветлението се очертава като осветление на бъдещето. Освен всичко това то е гъвкаво, контролируемо и атрактивно.