Алтернативно светодиодно осветление в банков клон

Алтернативно светодиодно осветление в банков клон в гр. София. Изпълнението е съобразено със спецификата на дейността и постигане на максимален зрителен комфорт. Осветлението се отличава с добра равномерност и висок индекс на цветопредаване. За реализирането са използвани светодиодни осветителни тела с мощност 40W, заменящи конвенционални 4х18W. Благодарение на високата ефективност на LED осветителя е повишена осветеността и е постигната икономия от 60% спрямо конвенционалното осветление.