СТЕНС реализира “ Домашна автоматизация ” , базирана на KNX протокола , използвайки , изцяло , оборудване на Schneider Electric .
Автоматизацията обхвана управление на осветлението , щорите и тентата , термопомпата ,
подовото  отопление и конвекторите.
Включено беше и дистанционно управление от смартфон и таблет/компютър.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Управлението на осветлението е изцяло реализирано на базата на DALI протокола , през KNX
DALI Gateway , като част от осветителните тела са с конвенционални светлоизточници ( крушки на Е27 , 220V) .

KNX инсърта , за конзолна кутия , превръща обикновения бутон в KNX такъв.
KNX Push-button Pro бутона , едновременно спестява място , заменяйки 4 обикновени бутона
(или 2 двойни) , осигурява допълнителната функционалност , характерна за KNX модулите на Schneider Electric и не на последно място е със стилния дизайн на серията System Design .

Всичко това , в комбинация с управлението , през таблет и смартфон позволи , разполагането на
по – малък брой бутони като едновременно с това се запази пълната функционалност на цялата инсталация за осветление .

ЩОРИ и ТЕНТА
Визуализацията при управлението на щорите и тентата, позволи визуалното изобразяване на
текущото им положение

Метеорологичната станция “ KNX Weather Station basic v2 ” не служи само за информация за времето навън . Вградените в нея измервателни уреди и датчици лесно се свързват в желана логика за управление , автоматизирайки процеси или действия:

  • Прибиране на тентата при дъжд, вятър или вероятност за замръзване
  • Прибиране на щорите при вятър или замръзване
  • Блокиране действието на щорите и тентата при наличие на определени събития ( дъжд , вятър , вероятност за замръзване) .
  • Отваряне на тентата , спускане на щорите или завъртане ( до затваряне ) на ламелите им при директно слънцегреене и/или висока температура през лятото.

Възможни са всякакви комбинации за автоматизирано управление , които иначе биха наложили присъствие на обитател в жилището , за да ги изпълни.

Автоматизирането на тези процеси е и индиректен начин за пестене на електроенергия ( примерно – защитата от директното слънцегреене в комбинация с високите летни температури ) .

КЛИМАТИЗАЦИЯ

Управлението на термопомпата, подовото отопление и конвекторите , от домашната автоматизация , осигурява домашния комфорт .
Превключването режимите на работа , предварително зададени или допълнително добавени , е напълно автоматизирано според желанията на обитетеля , като е оставена и възможността за преминаване в режим на “ ръчно управление ” .
Възможността за дистанционно упраление е незаменим помощник в подготвянето на дома за завръщане след дълго отсъствие .

Сензорният дисплей “ KNX Multitouch Pro ” , със своите 8 слайдващи се екрана , с по 4 функции
всеки , в комплект с вградения термостат и допълнителен извод за термодатчик за подово отопление , позволява управлението на всички консуматори в помещението , обекти на автоматизацията .
Размерът му е напълно съобразен за серията System Design, което позволи да се монтира както
като самостоятелно устройство , така и в комплет с контактен излаз в обща рамка .

УПРАВЛЕНИЕ

Логическият модул “Wiser for KNX” на Шнайдер Електрик , направи възможно дистационното упраление както през таблет , в едно с визуализирането , така и през смартфон ,осигурявайки пълна синхронизация с цялото KNX оборудване .

 

Възможността му да събира статистика за състоянието на различни консуматори или измервани величини , направи възможно визуално да се потвърди коректната работа на част  от оборудването , без да бъде необходимо постоянно ни присъствие в периода на  конфигуриране и настройка на автоматизацията .

Възможностите за автоматизация , не налагат монтажа на допълнително KNX оборудване , като добавяне на логика за управление е възможна по всяко време , включително и дистанционно.

Наблюдение на целия имот на един екран . Визуалното представяне на състоянието на всеки  от управляваните консуматори . Извеждането на аварийни , предупредителни и моментни съобщения . Създаване на произволен брой сцени за управление на произволно групирани консуматори .

Всичко това е само част от възможностите на “Wiser for KNX” .

Умни къщи от Schneider Electric

Умни къщи от Schneider Electric