Инсталация и настройка на телекомуникационно оборудване за базовите станции на втория GSM оператор, електрически инсталации и осветление, електромерни табла.