Главно Разпределително табло, електрически инсталации, осветление, телефонизация, кабелна телевизия и пожароизвестителна инсталация