Главно Разпределително и Електромерно табло, електрически инсталации, осветление, телефонизация, кабелна телевизия, СОТ и видеонаблюдение.