Външно електрозахранване, външно телефонно захраннване, ГРТ, структурно окабеляване, сигнално охранителна инсталация