Реконструкция на ТП, външно силово захранване, електрически инсталации, структурно окабеляване, осветление, СОТ, ПИИ и видеонаблюдение Демирбанк – клонове Варна и Пловдив Електрически инсталации, структурно окабеляване, осветление, СОТ, ПИИ и видеонаблюдение