Климатици

Стенс 1 извършва пълна инженерингова дейност в
областта на климатизацията

Полезни съвети при избора на климатик:

  • Един от най-важните параметри, който би трябвало да знаете при избора на климатик преди още да се спрете на точно определен модел е до каква външна температура очаквате той да работи ефективно.
  • Важното в случая е, че тъй като мощността, която се отдава в помещението от климатика силно зависи от температурата навън. Тази мощност трабва да бъде изчислена за най-лошия случай, т.е. при най-ниска околна температура.

Тук има две неща които трябва да съобразите:

  • Колкото е по- студено навън, толкова по-големи са загубите на топлина от помещението- съответно имате нужда от повече топлина!
  • Колкото е по студено навън толкова е по-ниска мощността на вашия климатик. Това е така, защото при работата си климатика взима топлина отвън и я премества вътре (при всички случай при 0 градуса има повече топлина отколкото при минус 10, въпреки, че и при минус 20 има топлина, но тя е значително по малко в сравнение с плюс 10).

Ефективността, е едно от най-важните неща:

  • Конвенционални- тези климатици не си променят мощността, която отдават.
  • Инверторни- тези климатици променят своята мощност плавно, което им дава възможност да работят в оптимален режим.
  • DC инверторни – това е разновидност на инверторния климатик чийто компресор е много високо ефективен, което се отразява като повишаване на ефективността на цялата машина и намаляване на консумираната електроенергия.
След като се има предвид горната информация би могло да се оцени каква мощност трябва да има климатика. Тъй като по стандарт топлинната мощност на всички климатици се обозначават в единицата BTU(British Thermal Unit- “английска единица за топлина”) е добре да знаете каква е връзката с добре познатите киловати. Формулата е следната:1000 BTU = 0.293 kW.
Това означава, че ако са ви необходими приблизително 3kW отоплителна или охлаждаща мощност на час,то климатик който може да отдате (или отнеме в зависимост от режима) 10 000 BTU/час би удовлетворил вашето изискване. Тук е много важно да споменем че мощността която обозначава завода поризводител е постижима при точно определени условия . Стандартните условия при които се измерва мощността на съвременните климатици са:
Отопление / Охлаждане:
Външна Температура –  7 ° C – 35 ° C

Вътрешна Температура –  20 ° C – 27 ° C