Новини

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ИНТЕЛИГЕНТНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

By януари 25, 2019 No Comments

СТЕНС завърши проект „ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ИНТЕЛИГЕНТНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ , гр. София.
В ГОЛЯМА ЗАЛА на мясотото на съществуващите 130 бр. МХЛ, 2500W се инсталираха за основното осветление 60 бр. високоефективни осветителни тела Stens HighBay IIIrd GEN – 280W / 39004lm / 139.3 lm/W / 5500K.
За осветление над публиката – 32 бр. Stens SEWING 40W / 130lm/W .
LED осветителните тела са разработени и създадени от СТЕНС и 100% произведени в България.
Постигнатите резултати изцяло изпълняват изискванията и са над Стандарта за нормени осветености по БДС EN 12193:
Клас 1 – 950 lx/m² – Постига се при максимална мощност
Клас 2 – 650 lx/m² – Постига се при 2/3 от максималната мощност
Клас 3 – 400 lx/m² – Постига се при 1/3 от максималната мощност
В МАЛКА ЗАЛА се замениха съществуващите 183 бр. МХЛ 250W със 111 бр., 90W LED High Power Bulb, 8000lm, 4000K, Е40.
Създадохме инженерно решение за адаптивно осветление, включващо превключване от тренировъчен до състезателен процес, без необходимостта от сложни системи за управление.
Благодарение на прехода към адаптивно енергоефективно LED осветление ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА оптимизира разходите за потребление на ектроенергия над 20 пъти. Реализира икономия над 300KWh електроенергия и се намаляват вредните емисиии за околната среда с над 1300 т./г. въглероден двуокис.