Стенс 1 ООД е специализирана в областта на системите за видеонаблюдение пожароизвестителни и алармени системи,контрол на достъп,озвучаване и телефонни централи…

Направлението за изграждане на нови обекти извършва проектиране, доставка и монтаж на алармени системи за сигурност, пожароизвестяване и пожарогасене, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение на всякакъв вид обекти – жилища, офиси, складове, административни сгради, индустриални предприятия, хотели и комплекси за почивка и развлечения, банки и военни обекти и др..
Направлението е съставено от висококвалифицирани специалисти с висше инженерно-техническо образование, с натрупан технически и професионален опит. “СТЕНС 1” ООД осигурява, гаранционно и следгаранционно обслужване и профилактика, както и постоянно оперативно дежурство за отстраняване на технически повреди по системите.